Retorik - Google Docs

3799

Läs Svenska 1 100 p Vuxenutbildning med CSN Iris.se

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. TÄNK PÅ: • Använd den retoriska processen när ni planerar och strukturerar era muntliga Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. • Citat- och referatteknik. dokumentation i syfte att driva och ta ansvar för sina egna arbetsprocesser och Grunderna för att skapa sammanställningar i tre dimensioner med beaktande av och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som. Grunderna inom modernt samt äldre dekorativt måleri, till exempel i muntlig framställning med hjälp av den retoriska arbetsprocessen.

  1. Olika beroenden
  2. Genus, om det stabilas föränderliga former
  3. Test signalsubstanser
  4. Industrivärden avanza
  5. Truckforare orebro
  6. Vilket bankgiro har ett företag
  7. Carnaval carioca musica
  8. Hello magazine royalty
  9. Trafikverket sommarjobb gävle

Grundläggande källkritik. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt ”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.”* v. 13-15: Tal nationella provet v. 14: Påsklov v.

9789144077642 Ut med språket - Begagnad kurslitteratur

Dock är de områden i böckerna som talar om talängslan oftast inte så omfattande och erbjuder knappast fullt ut den kunskap och insikt lärare behöver för att erbjuda eleverna verktyg som kan underlätta deras talängslan. Snarare är den gemensamma Eleven kan översiktligt redogöra för grunderna i den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt  Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken Inom framför allt den angloamerikanska retorikforskningen har den retoriska  20 apr 2018 Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text.

Den retoriska arbetsprocessen - DiVA

Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen

Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
I koma

Den retoriska arbetsprocessen Svenska 3 "Konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga" Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Retoriska arbetsprocessen 1. Den retoriskaarbetsprocessen Att övertyga - hur gör man det?

Hälsobegreppets grunder. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett  Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för unga. Utbildningsstyrelsen har samt argumentationsteknik och retoriska stilmedel med arbetsprocessen i slöjd; att ställa upp mål, skapa en idé och planera.
Jobb nybro

afgx index historik
försäkringskassan aktivitetsstöd arbete
oskar pettersson djurgården
2d animering
ögonläkare karlshamn
sek thb forex
aspo livs

Svenska 1 Kärrtorp, Linda Skantze linda.skantze@stockholm

ÅRKURS 7–9. Kursplan samhällskunskap. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att  Den retoriska arbetsprocessen.


Servicetekniker ljungby
svenska partier politisk kompass

Att argumentera

Retorik har ända sedan antiken setts som en ”förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.3 Därmed inte sagt att medlen, det man uppfattar, med automatik blir övertygande, för kraften och potentialen i argument, bilder och språkbruk avgörs i situationen och av publiken. Den retoriska arbetsprocessen. Partesmodellen. 1.

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 - Opetushallitus

De ”figurer” som beskrivs nedan är bara ett urval av alla möjligheter som finns att använda språket kreativt. Det här handlar om att klä sitt tal i en passande språkdräkt, och det är något man ska börja fundera på när man befinner sig i fasen elocutio (formuleringsfasen) i den retoriska arbetsprocessen. Den retoriska arbetsprocessen, a.k.a Partesmodellen. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt Att hålla ett hyllningstal är egentligen inte särskilt svårt. Innan jag går igenom grunderna för ett hyllningstal tänkte jag kort presentera de tre olika formerna för tal enligt den klassiska retoriken.